Přeskočit na obsah
CarTec Group

Provozovatel internetových stránek:

Provozovatel internetových stránek www.cartecgroup.com (dále také jen jako „internetová stránka“) je akciová společnost CarTec Group a.s., se sídlem Praha – Strašnice, Průběžná, PSČ 100 00, IČ 06657206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 23071.

Autorské právo a ochranné známky:

Provozovateli webových stránek www.cartecgroup.com náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně všech textů a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové adrese. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti CarTec Group a.s. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti CarTec Group a.s. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Ochrana osobních údajů:

Společnost CarTec Group a.s. zajišťuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.cartecgroup.com nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a další ve formulářích vyžadovaných. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy GDPR a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na emailovou adresu: gdpr@cartecgroup.com.

Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží:

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost CarTec Group a.s. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost CarTec Group a.s. nebo prodejce na jejich pobočkách.

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran:

Na webových stránkách www.cartecgroup.com můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Společnost CarTec Group a.s nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a neodpovídá a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah na stránkách těchto třetích stran. Neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.

Zodpovědnost uživatele

Společnost CarTec Group a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.cartecgroup.com  a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.cartecgroup.com předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost CarTec Group a.s. upozorňuje uživatele, aby učinili veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost CarTec Group a.s. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.cartecgroup.com využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.

Mimosoudní řešení sporů

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: https://ec.europa.eu/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Více informací na adrese: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Prosím, berte na vědomí, že jsme povinni Vám tuto informaci sdělit, i když nejsme účastníky žádného mimosoudního řešení sporů.

PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI

  • CarTec Praha s.r.o
  • CarTec Liberec, s.r.o.
  • CarTec Olomouc, s.r.o.
  • CarTec Ostrava s.r.o.
  • CarTec Brno, s.r.o.
  • CarTec Exclusive Cars s.r.o.

Copyright © 2012 – 2019 CarTec Group. Všechna práva vyhrazena!